1286. A7 Oostbaan knooppunt Zaandam - Purmerend-Zuid

Activiteit: in het kader van groot onderhoud is het asfalt van rijksweg A7 tussen Zaandam en Purmerend verbreed. Dit maakt het mogelijk op de oostelijke rijbaan benuttingsmaatregelen te nemen in de vorm van een spitsstrook of een plusstrook.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-09-2002 Datum kennisgeving
05-11-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
09-05-2006 Datum kennisgeving
Toetsing a
31-08-2006 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie schat in dat de milieugevolgen van dit project beperkt zijn. In dit advies vraagt zij met name aandacht voor de robuustheid van het voornemen als oplossing voor de avondfile. 

Toetsing

In eerste instantie bevatte het MER onvoldoende en onjuiste informatie ten aanzien van lucht en verkeersintensiteiten. De toegestuurde aanvullende informatie geeft voldoende inzicht.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.A. Huizer
dhr. ir. J.E.M. Lax
dhr. ir. K.A.A. van der Spek

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. L. van Rijn-Vellekoop
Secretaris van de werkgroep: mw. ir I.G.M. de Bondt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018