1277. Golfbaan De Texelse

Uitbreiding van de bestaande 9 holes golfbaan tot 18 holes met een oppervlakte van circa 25 hectare.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
24-06-2002 Datum kennisgeving
24-06-2002 Ter inzage legging van de informatie
17-09-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

vrijwillige m.e.r. 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. A.P.H.M. Boonman
dhr. drs. F.J.A. Saris
dhr. ir. R.F. de Vries

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dhr. ir F.D. Dotinga

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Exploitatiemaatschappij De Krim

Bevoegd gezag
Texel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018