1277. Golfbaan De Texelse

Uitbreiding van de bestaande 9 holes golfbaan tot 18 holes met een oppervlakte van circa 25 hectare.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
24-06-2002 Datum kennisgeving
24-06-2002 Ter inzage legging van de informatie
17-09-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

vrijwillige m.e.r. 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ad Boonman
drs. Frank Saris
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: ir. Frans Dotinga

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Exploitatiemaatschappij De Krim

Bevoegd gezag
Texel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018