1246. Aardgaswinning vanaf platform Q4-C in de blokken Q1 en Q4 van het NCP

Het plaatsen en in bedrijf nemen van het (onbemande) satellietplatform Q4-C voor winning van gas. Op Q4-C vindt alleen gedeeltelijke ontwatering van het gas plaats. Het gas wordt voor behandeling afgevoerd naar hetzij platform P6-A, hetzij platform Hoorn in blok Q1.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-04-2002 Datum kennisgeving
17-04-2002 Ter inzage legging van de informatie
10-06-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
21-11-2002 Kennisgeving MER
21-11-2002 Ter inzage legging MER
23-01-2003 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

geen 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Wim Been
dr. Norbert Dankers
prof. ir. van der Vuurst de Vries

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Clyde Petroleum Exploratie B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C17.2 tot 1-4-2011: Winning aardolie of aardgas >= 500ton respectievelijk >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 10 jul 2018