1246. Aardgaswinning vanaf platform Q4-C in de blokken Q1 en Q4 van het NCP

Het plaatsen en in bedrijf nemen van het (onbemande) satellietplatform Q4-C voor winning van gas. Op Q4-C vindt alleen gedeeltelijke ontwatering van het gas plaats. Het gas wordt voor behandeling afgevoerd naar hetzij platform P6-A, hetzij platform Hoorn in blok Q1.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-04-2002 Datum kennisgeving
17-04-2002 Ter inzage legging van de informatie
10-06-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
21-11-2002 Kennisgeving MER
21-11-2002 Ter inzage legging MER
23-01-2003 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

geen 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. ing. W.G. Been
dhr. dr. N.M.J.A. Dankers
dhr. prof.ir. J.J. van der Vuurst de Vries

Voorzitter: mw. drs. L. van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: mw. ir. J.M. Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Clyde Petroleum Exploratie B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C17.2 tot 1-4-2011: Winning aardolie of aardgas >= 500ton respectievelijk >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 10 jul 2018