1201. Oost-westverbinding N22 en N206, Hillegom - Bennebroek

Activiteit: aanleg van een nieuwe wegverbinding en uitvoering van overige verkeersmaatregelen     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
24-10-2001 Datum kennisgeving
24-10-2001 Ter inzage legging van de informatie
21-12-2001 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseerde een visie op de ruimtelijke/verkeerskundige structuur te ontwikkelen en aan de hand daarvan te komen tot een gemotiveerde inperking van alternatieven. Zij was er niet op voorhand van overtuigd dat bij de inperking in de startnotitie geen mogelijk relevante alternatieven over het hoofd gezien waren. Bij het vergelijken van de alternatieven op milieugevolgen adviseerde de Commissie het accent te leggen op de effecten op het leefmilieu van de bewoners in het plangebied enerzijds en de effecten op de ontwikkelingsmogelijkheden van het natuur- en recreatiegebied Strategisch Groenproject Haarlemmermeer anderzijds. 

Op 16 januari 2004 wordt besloten het project stil te leggen. Men is tot de conclusie gekomen dat de alternatieven onvoldoende bijdragen tot een oplossing van de problemen. Bovendien kan woningbouw in de Haarlemmermeer c.q. Bollenstreek grote invloed hebben op de te kiezen infrastructuur, zodat moet worden gewacht tot er meer zicht is op die ontwikkelingen.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Jan Baaijens
ir. Bas Govers
ir. Hans Huizer
ir. Kuindert van der Spek

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Noord-Holland
Provincie Zuid-Holland

Bevoegd gezag
Noord-Holland
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland; Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018