1197. Zandophoging Almere-Hout

Het aanbrengen van ophoogzand in de eerste fase van het te verstedelijken gebied Almere-Hout.

Procedure en adviezen

Toetsing
22-09-2001 Datum kennisgeving
03-10-2001 Adviesaanvraag
31-10-2001 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Op grond van artikel 7.16 van de Wet milieubeheer is het MER dat is opgesteld ten behoeve van het Structuurplan Almere-Hout opnieuw ter visie gelegd bij de aanvraag voor het vrijstellingsbesluit. De Commissie m.e.r. heeft op 8 november 2000 een positief toetsingsadvies uitgebracht over dit MER Almere-Hout (projectnummer 934). Zij oordeelt dat dit MER ook voorziet in de benodigde informatie voor het voorliggende besluit. Dit oordeel wordt in het advies toegelicht.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. ir. S.M. Bodmer-Sluis
dhr. drs. J.H. Hoogendoorn
dhr. drs. A. van Leerdam
dhr. prof.dr.ir. F.M. Maas
dhr. ing. P.M. Peeters

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr.ir. J.J.T.M. Geerards
Secretaris van de werkgroep: mw. drs. M. van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Almere

Bevoegd gezag
Almere

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 10 jul 2018