1190. Recreatiecomplex Dousberg te Maastricht

Het voornemen behelst onder andere de aanleg van een golfbaan, hotel- en overnachtingsfaciliteiten alsmede sportfaciliteiten.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
05-09-2001 Datum kennisgeving
08-11-2001 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
09-01-2002 Datum kennisgeving
Toetsing aanvulling op het MER
15-01-2002 Datum kennisgeving
26-04-2002 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Dit betreft een grensoverschrijdend project aangezien een deel van het plangebied - ongeveer 17 ha - op Belgisch grondgebied is gelegen. Vanwege het grensoverschrijdende aspect heeft de Commissie daar bij het richtlijnenadvies extra aandacht aan besteed, zodat het MER zowel gebruikt kan worden voor Nederlandse als voor de Belgische besluitvorming.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers
dhr. dr. R.S.E.W. Leuven
dhr. drs. H.R.J. van Maanen
dhr. ing. R.F. Veenendaal
dhr. ir. D. Wiebes

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. L. van Rijn-Vellekoop
Secretaris van de werkgroep: dhr. mr. S. Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
SFB Vastgoed

Bevoegd gezag
Maastricht

Overige gegevens

Gebied: Belgium; Nederland, provincie Limburg

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018