1165. Transformatie Rotterdam Centraal

Het station moet worden getransformeerd tot een hoogwaardig mobiliteitsknooppunt, waarin onder meer de Hoge Snelheids Lijn (HSL) een herkenbare plaats moet krijgen. In het aangrenzend gebied wordt een ruimtelijk programma gerealiseerd bestaande uit nieuwe kantoren, woningen en voorzieningen. 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
04-04-2001 Datum kennisgeving
04-04-2001 Ter inzage legging van de informatie
12-07-2001 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
17-02-2006 Kennisgeving MER
17-02-2006 Ter inzage legging MER
Toetsing a
17-02-2006 Kennisgeving MER
17-02-2006 Ter inzage legging MER
27-04-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

De volgende punten verdienen in het MER extra aandacht: 

  • optimaliseren van de verkeersknoop;
  • optimaal aanhechten van de verkeersknoop in het centrale stedelijke weefsel van Rotterdam;
  • optimaliseren van de complexe energievraag en productie in dit deel van de stad;
  • optimaliseren van het verblijfsklimaat in station en omgeving;
  • verantwoording van het watersysteem van grond- en oppervlaktewater;
  • bereiken van synergie tussen ruimtelijke ordening en milieu;
  • samenvatting.
 

In eerste instantie was in het MER niet getoetst aan het Besluit luchtkwaliteit 2005. In een aanvulling is deze informatie wel verschaft. De Commissie geeft nog aanbevelingen ten aanzien van de parkeercapaciteit, toekomstvastheid, leefbaarheid, cultuurhistorie en archeologie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Gerard Jan Hellinga
ir. Joep Lax
prof. dr. ir. Frans Maas

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Nicole van Buren

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Consortium Rotterdam Centraal

Bevoegd gezag
Rotterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.2 tot 1-4-2011: Stadsproject >= 100ha of >= 200.000m3 bvo: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018