1163. Omnisportcentrum De Voorwaarts te Apeldoorn

De wijziging van het bestemmingsplan voor de locatie De Voorwaarts omvat de uitbreiding van de infrastructuur (verdubbeling van de Zutphensestraat en een deel van de Laan van Erica) de aanleg van het nieuwe transferium en de ontwikkeling van grootschalige detailhandel, commerciële functies en horeca.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
06-04-2001 Datum kennisgeving
13-06-2001 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
21-02-2003 Datum kennisgeving
24-02-2003 Adviesaanvraag
25-04-2003 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Aanvullende toetsing
09-03-2011 Adviesaanvraag
09-03-2011 Datum kennisgeving
25-05-2011 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies 2011

Opmerkingen bij de advisering

Het MER is een aanvulling op het MER uit 2003. De Commissie heeft daarom vooral gekeken of:

·          de wijzigingen in effecten 2011 ten opzichte van het plan uit 2005 correct in beeld zijn gebracht

·          En of er voldoende informatie beschikbaar voor besluitvorming over het bestemmingsplan De Voorwaarts?"

 

De Commissie concludeert:

Gegeven het feit dat de activiteiten en evenementen binnen De Voorwaarts op elkaar worden afgestemd, is de Commissie van oordeel dat de essentiële informatie voor besluitvorming over het bestemmingsplan aanwezig is.

 

Het programma van het bestemmingsplan kan flexibel worden ingevuld, zolang de milieueffecten maar binnen de 'milieuruimte' (bandbreedte) blijven zoals in het MER beschreven.

 

Om zeker te stellen dat de effecten ook binnen de bandbreedte blijven adviseert de Commissie in het bestemmingsplan concreet aan te geven wat de functie van de Americahal in de toekomst is.

Geef aan hoe de verkeerseffecten van De Voorwaarts bij piekbelasting binnen de bandbreedte blijven zoals in het MER beschreven. Dit kan onder andere door afstemming van het tijdstip van activiteiten op De Voorwaarts. Geef in de toelichting op het bestemmingsplan aan hoe deze afstemming wordt geregeld en in evenementenvergunningen wordt vastgelegd.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. H.H. Janssen
dhr. ing. P.A. Kroeze
dhr. ir. P.P.A. van Vugt

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr.ir. G. Blom
Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. R. Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Apeldoorn

Bevoegd gezag
Gemeente Apeldoorn

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland

Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
D10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 250.000 bezoekers per jaar, >= 25ha, of 10ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018