1160. Winning van aardgas in blokken K2B en K3A vanaf platform K2-FA

Ontwikkeling van een offshore gasveld in de blokdelen K02b en K03a van het Nederlandse deel van het continentale plat. De blokdelen liggen op ruim 100 km ten noordwesten van Den Helder. Om het aardgas te kunnen winnen zullen in eerste instantie twee gasproductieputten worden geboord en zal een productieplatform met gasbehandelingsinstallatie (K02-FA-1) worden geïnstalleerd. K02-FA-1 wordt in principe ontworpen voor onbemande operatie (de bezoekfrequentie wordt gedicteerd door preventieve en curatieve onderhoudsbehoeften). Het platform zal via een nieuw aan te leggen pijpleiding van circa 2 km worden aangesloten op een bestaande leiding naar platform L10-A (Gaz de France). Via deze leiding en L10-A wordt het gas en condensaat vervolgens via de bestaande NGT-leiding afgevoerd naar de gasbehandelingsinstallatie te Uithuizermeeden. De verwachting van de NAM is dat het platform voor een periode van 10 tot 20 jaar in operatie zal zijn. Na afloop van deze periode zal het platform worden verwijderd.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
29-03-2001 Datum kennisgeving
29-03-2001 Ter inzage legging van de informatie
02-05-2001 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
01-11-2001 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-11-2001 Kennisgeving MER
14-11-2001 Ter inzage legging MER
17-12-2001 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De hoofdpunten voor het MER zijn lozingen naar zee, kansen op calamiteiten, bewaking van veiligheid en effecten op vogels en onderwaterleven. De Commissie is van oordeel dat in het MER de essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven bij de besluitvorming.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Wim Been
dr. Norbert Dankers
prof. ir. van der Vuurst de Vries

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Marc Laeven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nederlandse Aardoliemaatschappij B.V. (NAM)

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C17.2 tot 1-4-2011: Winning aardolie of aardgas >= 500ton respectievelijk >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 11 feb 2008