1147. Verwerking organische natte fractie bij Essent Milieu te Wijster

Keuze van een structurele verwerkingsmethode voor de organische natte fractie.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
01-02-2001 Datum kennisgeving
01-02-2001 Ter inzage legging van de informatie
27-04-2001 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
25-10-2001 Kennisgeving MER
25-10-2001 Ter inzage legging MER
13-12-2001 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

EMW moet onderzoek verrichten naar de beste verwerkingsmethode voor de ONF. Deze verplichting is opgenomen in de meest recente vergunning en de resultaten moeten voor 4 juli 2002 voorgelegd worden aan gedeputeerde staten van de provincie Drenthe. De ONF is een laagcalorische fractie die vrijkomt bij de verwerking van huishoudelijke afval. De ONF (maximaal 260 kton/jaar) wordt tot op heden met ontheffing gestort. EMW en de provincie Drenthe zijn overeengekomen een milieueffectrapport (MER) op te stellen om te komen tot een keuze voor een geschikte structurele verwerkingsmethode van het materiaal. Er is geen formeel besluit gekoppeld aan de procedure. 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Geert Bergsma
ing. Ina Boschloo
ir. Geert Cuperus
ir. Jan van der Sluis

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Essent Milieu Wijster

Bevoegd gezag
Drenthe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 22 dec 2020