1143. Glastuinbouwlocatie Overbuurtsche Polder

De ontwikkelingsmaatschappij beoogt de aanleg van een glastuinbouwgebied van ongeveer 300 hectare waar het tracé van de HSL-Zuid doorheen zal lopen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
04-01-2001 Datum kennisgeving
04-01-2001 Ter inzage legging van de informatie
09-03-2001 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
16-01-2002 Kennisgeving MER
16-01-2002 Ter inzage legging MER
18-03-2002 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

In het richtlijnenadvies wordt uitgegaan van een uitwerking in het MER op basis van het MMA, met eventuele terugvalopties daar waar dat niet mogelijk is. In het MER is deze opzet goed uitgewerkt. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wim Keijsers
ir. Ton van der Maarel
ing. Paul Peeters
ing. Albert Raaijmakers

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Bleiswijk

Bevoegd gezag
Bleiswijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.3 tot 1-4-2011: Aanleg glastuinbouwgebied >= 100ha

Bijgewerkt op: 31 aug 2007