1133. N280-Oost; Roermond - Elmpt (D)

De aanleg van de wegverbinding (de N280-Oost) tussen Rijksweg A73-Zuid bij Roermond en Bundesbahn A52 bij Elmpt. 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
01-11-2000 Datum kennisgeving
26-01-2001 Advies uitgebracht
Toetsing
20-06-2001 Advies uitgebracht
Toetsing
Toetsing a
20-08-2002 Datum kennisgeving
14-10-2002 Advies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

Van deze grensoverschrijdende wegverbinding is een MER integraal gecombineerd met een Umweltverträglichkeitsstudie (UVS). Het MER bevat alle essentiële informatie. De Commissie vraagt extra aandacht in haar aanbiedingsbrief bij de verder besluitvorming voor de cumulatie van effecten van de IJzeren Rijn, de A73 en de N280 en de noodzakelijk te nemen mitigerende maatregelen. Verder geeft zij in haar advies aanbevelingen ten aanzien van nut en noodzaak, wegcategorisering, geluid, evaluatie en monitoring en archeologie en cultuurhistorie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. prof.dr. Ch.W. Backes
dhr. ir. P. van Eck
dhr. drs.ing. J.B. Hartman
dhr. drs. J.A.A.M. Leemans
dhr. ing. J.J.A. van Leeuwen

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr.ir. J.J.T.M. Geerards
Secretaris van de werkgroep: mw. dr. N.W.M. van Buren

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Limburg

Bevoegd gezag
Limburg

Overige gegevens

Gebied: Germany; Nederland, provincie Limburg

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018