1122. Bijstoken van biomassa en afvalstoffen in de Amercentrale te Geertruidenberg

Essent wil in eenheden 8 en 9 van de Amercentrale in Geertruidenberg secundaire brandstoffen mee- en bijstoken. Naar verwachting zal 1.200 kton secundaire brandstoffen per jaar mee- en bijgestookt worden voor de productie van elektriciteit en warmte. In Amer-8 en -9 zal circa 415 kton per jaar worden meegestookt. Daarnaast zal in Amer-9 150 kton worden bijgestookt via de bestaande vergassingsinstallatie. In een nieuw te bouwen wervelverbrandingsinstallatie zal circa 635 kton per jaar worden bijgestookt. Ook zullen benodigde mee- en bijstookvoorzieningen worden gerealiseerd, zoals een shredderinstallatie, een thermische voorbehandelinginstallatie en een gecombineerde opslag- en doseerinstallatie.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
20-09-2000 Datum kennisgeving
20-09-2000 Ter inzage legging van de informatie
04-12-2000 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
28-01-2002 Kennisgeving MER
28-01-2002 Ter inzage legging MER
Toetsing a
26-04-2002 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

In het richtlijnenadvies is in overleg met het bevoegde gezag een aparte gezondheidsparagraaf opgenomen in het kader van een experiment van de Commissie. Hiermee wordt bekeken of gezondheidsaspecten een meer consistente en geïntegreerde plaats in het MER kunnen krijgen. Gelijktijdig met het uitbrengen van dit advies is ook een richtlijnenadvies uitgebracht voor een MER voor een gelijksoortig voornemen in de electriciteitscentrale van EPZ te Borssele. 

In september 2001 heeft er een informele voortoetsing plaatsgehad van het concept-MER.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Frank van den Aarsen
ir. Wim van Doorn
ing. Rob Faasen
drs. Peter Jan van den Hazel
ing. Sjaak van Loo
ing. Chris Nierop Azn.

Voorzitter: dr. ir. Joseph Geerards
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Essent Energie Productie BV

Bevoegd gezag
Noord-Brabant
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018