109. Zuiveringsslibplan Zuid-Holland 1989 - 1994

Zuid-Holland dient op grond van artikel 26 van de Afvalstoffenwet een plan voor de verwijdering van zuiveringsslib vast te stellen. Dit plan zou een integrale beleidsvisie op deze verwijdering dienen te geven.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-04-1987 Datum kennisgeving
10-06-1987 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsingsadvies
Toetsing
19-06-1989 Datum kennisgeving
18-10-1989 Advies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Zie project 134.

3 Augustus 1989.

4 Zie project 292.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. ir. L.E. Duvoort-van Engers
dhr. dr. N.J.A. Groen
dhr. ir. A. Kiestra
dhr. prof.mr. C. Lambers
dhr. drs. J.H. Smittenberg

Voorzitter van de werkgroep: dhr. drs. H.G. Ouwerkerk
Secretaris van de werkgroep: dhr. ir. R.I. Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zuid-Holland

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.1 tot 1-4-2011: Beleid over afvalverwijderingsmethode, stort of locaties

Bijgewerkt op: 10 jul 2018