1075. Glastuinbouw Noordpolder Berkel en Rodenrijs

De gemeente Berkel en Rodenrijs heeft het voornemen een duurzaam glastuinbouwgebied van 140 ha te realiseren in het zuidelijk deel van de Noordpolder. In het vigerende bestemmingsplan heeft deze locatie de bestemming ‘uit te werken kassengebied’. Volgens het bestemmingsplan mag de bestemming pas gerealiseerd worden nadat een uitwerkingsplan is vastgesteld door Burgemeester en Wethouders van Berkel en Rodenrijs en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
20-01-2000 Datum kennisgeving
20-01-2000 Ter inzage legging van de informatie
22-03-2000 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
19-10-2000 Kennisgeving MER
19-10-2000 Ter inzage legging MER
13-12-2000 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

geen 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. ing. Leo Oprel
ing. Ben Peters
ir. Livina Tummers
ir. Theo Witjes

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Berkel en Rodenrijs

Bevoegd gezag
Berkel en Rodenrijs

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.3 tot 1-4-2011: Aanleg glastuinbouwgebied >= 100ha

Bijgewerkt op: 31 aug 2007