105. (Recreatie en natuurbeheer) strandvlakte IJmuiden

De gemeente Velsen heeft met het gebied van de strandvlakte, dat door aanlanding ten zuiden van de Zuidpier bij IJmuiden is ontstaan, deel een recreatief-toeristische ontwikkeling en deels een natuurontwikkeling op het oog. De recreatieve plannen omvatten ondermeer de aanleg van een jachthaven, een centrumgebied met winkels, horecabedrijven, vakantiebungalows/zomerhuizen, woonhuizen, een nieuw kampeerterrein, een binnenmeer en een nieuwe duinregel.  Het is de bedoeling dat de zuidkant van de strandvlakte, grenzend aan het toekomstige Nationale Park 'Kennemerduinen', een natuurbestemming krijgt en dat er een overgangszone tussen de recreatieve ontwikkeling in het noordelijk deel en het natuurdeel in het zuiden wordt gecreëerd.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
01-03-1987 Datum kennisgeving
01-03-1987 Ter inzage legging van de informatie
29-04-1987 Advies uitgebracht
Toetsing
18-11-1987 Kennisgeving MER
18-11-1987 Ter inzage legging MER
19-11-1987 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
10-02-1988 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. ir. Eco Bijker
mr. ir. van der Lee
ir. Meij
drs. Winkel
prof. dr. Wolff

Voorzitter: dr. Hans Cohen
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Velsen

Bevoegd gezag
Velsen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018