1024. Stadion FC Groningen (Europapark)

De gemeente Groningen heeft het voornemen de locatie Europark te ontwikkelen en daar een nieuwe voetbalstadion voor FC Groningen, andere recreatieve voorzieningen, een kantorenpark, woningen en een nieuwe NS-station met transferium te realiseren.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-06-1999 Datum kennisgeving
01-09-1999 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
15-01-2001 Adviesaanvraag
18-01-2001 Datum kennisgeving
19-03-2001 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen 

Alleen het voetbalstadion is direct m.e.r.-plichtig. Omdat het kantorenpark onder de m.e.r.-beoordelingsplicht valt adviseert de Commissie om de situatie waarbij in het Europark alleen kantoren en woningen gerealiseerd worden als alternatief op te ne men en volledig uit te werken.

Toetsing

Ten tijde van het opstellen van het MER is in Enschede een vuurwerkfabriek ontploft met desastreuze gevolgen. Naar aanleiding daarvan en het feit dat langs de locatie vervoer van gevaarlijke materialen per trein plaatsvindt heeft de gemeente Groningen een externe veiligheidsrapportage op laten stellen. Dit is de Commissie eveneens ter toetsing aangeboden. Daartoe is een externe veiligheidsdeskundige opgenomen in de werkgroep.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ing. J.P.V.M. de Graaf
dhr. ir. M. Molag
dhr. prof.dr. G. de Roo
dhr. ir. J. Termorshuizen

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr.ir. G. Blom
Secretaris van de werkgroep: mw. ir. J.M. Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Groningen

Bevoegd gezag
Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018