1022. Opwekking duurzame energie door thermische conversie van pluimveemest

Het bouwen en exploiteren van een installatie voor de opwekking van duurzame energie door middel van thermische conversie van 350.000 ton stapelbare pluimveemest per jaar te Moerdijk.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
12-05-1999 Datum kennisgeving
12-05-1999 Ter inzage legging van de informatie
05-07-1999 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
04-01-2000 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
07-01-2000 Kennisgeving MER
07-01-2000 Ter inzage legging MER
06-03-2000 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beoordeelde het MER positief, maar signaleerde dat er een aantal belangrijke leemten in kennis resteert die de vergunningverlening kunnen bemoeilijken, zoals de onzekerheid over de warmtelevering (mede in relatie tot de beperkte koelwatercapaciteit op het Hollandsch Diep), de afzet van reststoffen en de omvang van de NOx-uitstoot. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Willem Assink
ing. Albert Dragt
ir. Jan Wardenaar

Voorzitter: dr. ir. Joseph Geerards
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Energy Systems
Stichting Duurzame Energieopwekking Pluiveemest
Elektriciteitsproductiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ

Bevoegd gezag
Noord-Brabant
Rijkswaterstaat
Hoogheemraadschap West Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.2 tot 1-4-2011: Dierlijke, organische meststoffen, GFT, groenafval: verwerken of vernietigen >=100ton per dag

Bijgewerkt op: 31 aug 2007