1020. Glastuinbouw provincie Zeeland

De provincie Zeeland wil één grootschalige locatie voor de ontwikkeling van glastuinbouw aanwijzen. Die locatie moet bruto 500 tot 700 hectare omvatten. Hiertoe worden drie locaties met elkaar vergeleken te weten Reimerswaal, Zuid-Beveland-West en de Kanaalzone.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-04-1999 Datum kennisgeving
08-04-1999 Ter inzage legging van de informatie
16-06-1999 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
15-06-2000 Kennisgeving MER
15-06-2000 Ter inzage legging MER
Toetsing
05-03-2001 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-03-2001 Kennisgeving MER
15-03-2001 Ter inzage legging MER
15-05-2001 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Eén locatie – Reimerswaal – valt zeer ten dele samen met een reeds eerder beMERde glastuinbouwlocatie Eerste Bathpolder (project 954). Na twee aanvullingen is de toetsing afgerond. De conclusies in het oorspronkelijke MER werden niet gedragen door feitelijke, verifieerbare informatie. Daarop heeft de Commissie om aanvullende, essentiële informatie gevraagd.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Grakist
ir. Wim Keijsers
drs. Rob Lambeck
drs. ing. Leo Oprel

Voorzitter: prof. dr. ir. Dick de Zeeuw
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Zeeland

Bevoegd gezag
Zeeland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.3 tot 1-4-2011: Aanleg glastuinbouwgebied >= 100ha

Bijgewerkt op: 11 feb 2008