1019. Omlegging N201 om Aalsmeer

Het verbeteren van de aansluiting van de N201 op de A4, de omlegging van de N201 bij Aalsmeer en de omlegging van de N201 bij Uithoorn.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
01-04-1999 Datum kennisgeving
01-04-1999 Ter inzage legging van de informatie
16-06-1999 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
25-06-2001 Kennisgeving MER
25-06-2001 Ter inzage legging MER
Toetsing a
02-11-2001 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
08-04-2002 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

aangeven van de mogelijke ligging van een parallelle Kaagbaan in de streekplanuitwerking.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. L. Bijlmakers
dhr. ing. J. Derksen
dhr. ir. P. van Eck
dhr. prof.ir. E. Horvat
dhr. drs. A. van Leerdam
dhr. prof.dr. H.B. Roos
dhr. ir. K.A.A. van der Spek
dhr. ing. G. van der Sterre, M.Sc.
dhr. ir. J. Termorshuizen
mw. ir. M.E. Voskens-Drijver

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr.ir. G. Blom
Werkgroepsecretaris: drs. E.D.M. Verbeek

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Noord-Holland

Bevoegd gezag
Noord-Holland
Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018