1010. Omlegging N831 in Hedel (gemeente Maasdriel)

Het omleggen van de provinciale weg N831 te Hedel, die momenteel de dorpskern van Hedel doorsnijdt, dit mede naar aanleiding van het opheffen van de halve aansluiting Hedel/De Lucht op de A2 vanwege verbreding van deze autosnelweg.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
04-03-1999 Datum kennisgeving
04-03-1999 Ter inzage legging van de informatie
29-04-1999 Advies uitgebracht
Toetsing
30-10-2001 Kennisgeving MER
30-10-2001 Ter inzage legging MER
20-12-2001 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing
Toetsing a
23-06-2005 Kennisgeving MER
23-06-2005 Ter inzage legging MER
26-08-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Aanvullend toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Om de leefbaarheid in de kern van Hedel te verbeteren, is het voornemen om een omleiding te realiseren. In 2001 is voor de onderbouwing van dit besluit een MER gepubliceerd en getoetst door de Commissie.  Reden voor de Aanvulling is het feit dat de Raad van State in haar uitspraak van 3 november 2004 heeft geoordeeld dat de provincie Gelderland bij haar besluit te weinig rekening heeft gehouden met het Besluit Luchtkwaliteit.

De Commissie concludeert dat de Aanvulling samen met het oorspronkelijke MER voldoende informatie biedt voor de besluitvorming. In het advies is aanbevolen om bij het besluit informatie te geven over:
• de routering van zwaar verkeer;
• de effecten op luchtkwaliteit in het jaar 2009 ;
• het voorkomen van geluidhinder door gebruik van geluidreducerend asfalt;
• de landschappelijke inpassing;
• het ontsluiten van bedrijven aan de Baronieweg via zijwegen en de verkeersveiligheid van met name het fietsverkeer op de Baronieweg.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Peter de Graaf
drs. Adrie de Jong
drs. Ron Mes
ir. Jan Termorshuizen
ir. Livina Tummers

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gelderland

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018