OpMERkelijk nr 6 is uit!

Nieuwsbericht | 26 september 2022

In OpMERkelijk nr. 6:

  • Ecologische Autoriteit van start
  • Milieueffecten opwekken zonne- en windenergie in Zuid-Holland goed in beeld
  • Aanvullend onderzoek nodig naar effecten Marktplan Haaksbergen
  • Jurisprudentie: Bestemmingsplan Giethoorn Loswal Kerkweg
  • Jurisprudentie: Emissiearm stalsysteem melkveehouderijen
  • Veel interesse voor De Commissie gaat naar...
  • Op de agenda!

Wil je nieuwsbrief OpMERkelijk ook ontvangen?
Scroll naar het blauwe vlak beneden op deze pagina. Daar kun je je aanmelden.