OpMERkelijk nr. 5 is uit

Nieuwsbericht | 15 juli 2022

In nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 5:

  • Hans Mommaas nieuwe voorzitter Commissie m.e.r.
  • En Liesbeth van Tongeren nieuw plaatsvervangend voorzitter
  • Advies voor omgevingsplan buitengebied aan pilotgemeente Leeuwarden
  • In goed milieueffectrapport Windpark Eemshaven-West nog aandacht voor vogels nodig
  • Inzicht in ruimtegebruik van ambities omgevingsvisie Gooise Meren nodig
  • Jurisprudentie: Omgevingsvergunning OOC Terminal Oss
  • Kennismiddag in Zwolle over m.e.r. in de Omgevingswet
  • De agenda voor september en oktober

Wil je nieuwsbrief OpMERkelijk ook ontvangen?
Scroll naar het blauwe vlak beneden op deze pagina. Daar kun je je aanmelden.