Opmerkelijk 
 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 5 - juli 2022

 • Hans Mommaas nieuwe voorzitter Commissie m.e.r.
 • En Liesbeth van Tongeren nieuw plaatsvervangend voorzitter
 • Advies voor omgevingsplan buitengebied aan pilotgemeente Leeuwarden
 • In goed milieueffectrapport Windpark Eemshaven-West nog aandacht voor vogels nodig
 • Inzicht in ruimtegebruik van ambities omgevingsvisie Gooise Meren nodig
 • Jurisprudentie: Omgevingsvergunning OOC Terminal Oss
 • Kennismiddag in Zwolle over m.e.r. in de Omgevingswet
 • De agenda voor september en oktober
 
  Hans Mommaas

Hans Mommaas nieuwe voorzitter Commissie m.e.r.

Hans Mommaas (66) is vanaf 1 november 2022 de nieuwe voorzitter van de Commissie m.e.r. Mommaas, nu nog directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving, legt zijn functie daar na zeven jaar in november neer. ‘In Nederland staan we voor enorme uitdagingen voor de leefomgeving, met tal van gevolgen voor onze gezondheid, bodem, water, natuur, landschap en klimaat. Die vragen om goed geïnformeerde besluitvorming. Milieueffectrapportage en de toets van de Commissie m.e.r. helpen bij het maken van onderbouwde keuzes. Ik vind het een eer om hier de komende jaren aan bij te dragen’, zegt Hans Mommaas.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Liesbeth van Tongeren

Liesbeth van Tongeren nieuw plaatsvervangend voorzitter

Liesbeth van Tongeren (64) wordt benoemd als nieuwe plaatsvervangend voorzitter. Zij is sinds 2018 wethouder Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie in de gemeente Den Haag. Van 2010 tot 2018 was zij Tweede Kamerlid.
Liesbeth van Tongeren en Hans Mommaas worden bij koninklijk besluit benoemd. Beiden zullen naast het vertegenwoordigen van de Commissie m.e.r. ook werkzaam zijn als voorzitter in adviestrajecten van de Commissie.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Landelijk gebied slootje

Advies voor omgevingsplan buitengebied aan pilotgemeente Leeuwarden

Leeuwarden doet mee aan de pilot milieueffectrapportage en omgevingsplan. In de pilot vraagt Leeuwarden op verschillende momenten advies aan de Commissie. Recent zei de Commissie dat er een duidelijke en goede onderzoeksagenda voor het omgevingseffectrapport ligt. Maak de ambities concreet en onderzoek opties om deze te realiseren. Onlangs gaf Leeuwarden tijdens de Friese kennismiddag over m.e.r. in de Omgevingswet een mooie toelichting op dit pilotproject.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  windenergie

In goed milieueffectrapport voor windpark Eemshaven-West nog aandacht voor vogels nodig

De milieueffecten van het nieuwe windpark Eemshaven-West in Groningen zijn goed in beeld, zegt de Commissie. Zij adviseert wel om in het milieueffectrapport meer aandacht te besteden aan het effect op vogels. Sommige vogels die op het wad rusten of naar voedsel zoeken zullen een deel van het gebied gaan mijden als daar een windpark staat. 

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Woonwijk

Inzicht in ruimtegebruik van ambities omgevingsvisie Gooise Meren nodig

Het milieueffectrapport bij de omgevingsvisie Gooise Meren is goed gebruikt om de visie beter te maken. Het rapport geeft een helder en eerlijk beeld van de risico’s en kansen voor de leefomgeving. De Commissie adviseert om de ruimte die nodig is voor de verschillende ambities meer concreet te maken, te kwantificeren. Dan wordt duidelijk waar combinaties mogelijk zijn, maar ook waar keuzes nodig zijn.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  hand met hamer shutterstock_81188971

Jurisprudentie: Omgevingsvergunning OOC Terminal Oss

De rechter deed uitspraak over een omgevingsvergunning voor een mestbewerkingsinstallatie en een biomassavergassinginstallatie van OOC in Oss. Het hangt van de omstandigheden af of sprake is van een afvalstof en daardoor een m.e.r.-plicht. Onbehandeld hout kan een afvalstof zijn. Als de initiatiefnemer aantoont dat onbehandeld hout nuttig wordt toegepast, dan is geen sprake van een afvalstof. Maar dat moet dan wel duidelijk worden uit de stukken.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  001 Bestemmingsplan buitengebied Haaksbergen

Kennismiddag in Zwolle over m.e.r. in de Omgevingswet

De provincie Overijssel en de Commissie m.e.r. nodigen alle Overijsselse gemeenten, omgevingsdiensten en het Waterschap uit voor een actieve kennismiddag over milieueffectrapportage in de Omgevingswet. Hoe zet je m.e.r. handig in bij een omgevingsvisie, omgevingsplan of omgevingsprogramma? Je hoort het op woensdagmiddag 7 september in Zwolle. Het programma staat online.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Grasland

De agenda voor september en oktober

Check onze agenda voor meer info over de bijeenkomsten na de zomer:

 • 7 september: Kennismiddag Overijssel over m.e.r. in de Omgevingswet
 • 8 september: Dag van de Omgevingsdienst
 • 27 september: Inspiratiedag Implementatie Omgevingsdienst 
 • 6 oktober: Dag van de Omgevingswet
 • 13 oktober: Landelijke m.e.r.-dag: samen naar de toekomst

Lees meer