OpMERkelijk nr. 4!

Nieuwsbericht | 16 juni 2022

In OpMERkelijk nr. 4:

  • Milieueffectrapportage cruciaal voor besluiten over grote ruimtelijke opgaven
  • De film over 35 jaar milieueffectrapportage al gezien?
  • Inzicht in effecten omgevingsvisie Utrechtse Heuvelrug per gebied nodig
  • Milieueffecten woontorens The Grace in Den Haag nog onvoldoende in beeld
  • Interviews over Me(e)r dan ooit en de doorontwikkeling van m.e.r.
  • 28 juni: Online kennissessie Omgevingsplan en m.e.r.
  • Save the date: 13 oktober - Landelijke m.e.r.-dag: samen naar de toekomst

Wil je nieuwsbrief OpMERkelijk ook ontvangen?
Scroll naar het blauwe vlak beneden op deze pagina. Daar kun je je aanmelden.