OpMERkelijk nr. 4

Nieuwsbericht | 3 juni 2021

In OpMERkelijk nr. 4 - 3 juni:

  • Impact van plannen op natuur en milieu is hot item ziet de Commissie
  • Milieueffectrapport Windpark Beuningen mooi voorbeeld andere windparken
  • Goed milieueffectrapport bij waterbeheerprogramma Aa en Maas
  • Leren van 34 jaar milieueffectrapportage
  • Jurisprudentie: Bestemmingsplan Tiny houses Delft
  • Jurisprudentie: Geitenhouderij Herpen
  • Milieueffectrapportage, wat is dat eigenlijk? Online kennissessie 28 september
     

Wil je nieuwsbrief OpMERkelijk ook ontvangen?
Scroll naar het blauwe vlak beneden op deze pagina. Daar kun je je aanmelden.