Opmerkelijk 
 

OpMERkelijk nr. 4 - 16 juni 2022

  • Milieueffectrapportage cruciaal voor besluiten over grote ruimtelijke opgaven
  • De film over 35 jaar milieueffectrapportage al gezien?
  • Inzicht in effecten omgevingsvisie Utrechtse Heuvelrug per gebied nodig
  • Milieueffecten woontorens The Grace in Den Haag nog onvoldoende in beeld
  • Interviews over Me(e)r dan ooit en de doorontwikkeling van m.e.r.
  • 28 juni: Online kennissessie Omgevingsplan en m.e.r.
  • Save the date: 13 oktober - Landelijke m.e.r.-dag: samen naar de toekomst
 
  jv21

Jaarverslag 2021: Milieueffectrapportage cruciaal voor besluiten over grote ruimtelijke opgaven

Een miljoen extra woningen, klimaatverandering, energietransitie. Grote ruimtelijke uitdagingen waar Nederland voor staat. De Commissie bracht vorig jaar 160 adviezen uit over ruimtelijke plannen en projecten met veel impact op milieu, natuur en leefomgeving. ‘Kennis en expertise over milieueffectrapportage is meer dan ooit nodig’, zei Roald Lapperre, directeur-generaal Milieu en Internationaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, recent. Het interactieve jaarverslag vind je op onze website. 

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  still 35 jaar

De film over 35 jaar milieueffectrapportage al gezien?

Milieueffectrapportage bestaat 35 jaar, en de Commissie m.e.r. ook. Mooi moment om daar een film over te maken en verschillende mensen aan het woord te laten over hun visie en ervaringen met m.e.r. Aan de hand van de vier NOVI-thema's, klimaat en energie, duurzame economie, gezonde steden en regio's, toekomstbestendig landelijk gebied, komt verleden, heden en toekomst van milieueffectrapportage in beeld. 

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  img_1204

Inzicht in effecten omgevingsvisie Utrechtse Heuvelrug per gebied nodig

Het milieueffectrapport bij de omgevingsvisie Utrechtse Heuvelrug laat op hoofdlijnen goed de kansen en knelpunten zien van de gemeentelijke ambities voor duurzaamheid, natuur, landschap en mobiliteit. De werkelijke effecten van keuzes voor bijvoorbeeld woningbouw, duurzame energie en toerisme, zullen per gebied, zoals de heuvelrug en de dorpen, sterk verschillen. Inzicht in de gevolgen per gebied is daarom belangrijk. Laat dat zien in het milieueffectrapport, zegt de Commissie in haar advies. 

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  stedelijke ontwikkeling

Milieueffecten woontorens The Grace in Den Haag nog onvoldoende in beeld

The Grace is een van de vele nieuwbouwprojecten binnen het Central Innovation District in Den Haag. Kijk daarom goed of alle projecten passen in het totale plan. Gebruik een methode om na te gaan of milieueffecten ook echt optreden en of deze blijven passen binnen de milieuruimte, is het advies van de Commissie. Ook adviseert zij om de windhinder op de voetgangers- en fietsersbrug over de Haagse Trekvliet te berekenen en te kijken naar maatregelen om geluidhinder voor nieuwe bewoners te verminderen.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Meer dan ooit. Milieueffectrapportage

Interviews over Me(e)r dan ooit en de doorontwikkeling van m.e.r.

Het zespuntenplan van de Commissie m.e.r. voor de doorontwikkeling van milieueffectrapportage, zodat ook in 2030 de leefomgeving volwaardig wordt meegewogen bij besluiten over ruimtelijke plannen. Voor onder meer Binnenlands Bestuur, Kwartslag en het tijdschrift Milieu was de position paper goede aanleiding om hierover te praten met directeur Lourens Loeven van de Commissie. 

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  00005280

28 juni: Online kennissessie Omgevingsplan en m.e.r.

Op dinsdag 28 juni is er weer een online kennissessie voor gemeenten over milieueffectrapportage bij een omgevingsplan. Want, hoe pak je dat aan? Hoe kijk en weeg je integraal? Hoe krijg je inzicht in de leefomgeving en hoe maak je de beleidskeuzes inzichtelijk? Hoe pas je lokale ambities in de leefomgeving goed in? Hoe vul je de onderdelen van een milieueffectrapport voor meer een ‘open’ of een meer ‘gesloten’ omgevingsplan? Je hoort het in deze kennissessie. Meer info over de sessie vind je op onze website.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Landschap coulissen

Save the date: 13 oktober - Landelijke m.e.r.-dag: samen naar de toekomst

Op donderdag 13 oktober 2022 organiseert Rijkswaterstaat de tweejaarlijkse landelijke m.e.r.-dag. Op deze dag kijken we naar mogelijkheden en inzet van het instrument m.e.r. bij planvorming en opgaven voor de toekomst. Tijdens de dag zijn er tal van praktijkgerichte en interactieve werksessies. Noteer 13 oktober alvast in je agenda. Na de zomer volgt meer info over het programma en kun je je registreren.

Lees meer