OpMERkelijk nr. 2 is uit

Nieuwsbericht | 7 februari 2019

Deze keer in nieuwsbrief OpMERkelijk:

  • Naar een regionale energiestrategie met m.e.r. Nieuwe factsheet
  • Infographic Een goede omgevingsvisie met milieueffectrapportage
  • Aan de slag met een omgevingsvisie of omgevingsplan? Doe een kennissessie!
  • Net op zee: ligging kabeltracé en locatie transformatorstation goed onderzocht
  • Ontwikkelplan Transformatie Schieoevers-Noord Delft