Opmerkelijk 
 

opMERkelijk nr. 2 - juni 2024

  • Jaarverslag 2023
  • Onderzoek voor Groen Tata Steel gezondere en schonere oplossingen
  • Kijk naar milieu en leefomgeving bij de keuzes van nieuwe Defensielocaties
  • Onderzoek naar duurzaam toekomstperspectief landbouw ontbreekt in NPLG
  • Jurisprudentie: Een ‘levend milieueffectrapport’
  • De Commissie komt naar… Gelderland op 2 september
  • Save the date: 10 oktober Landelijke mer-dag
  • Strategic Environmental Assessment; Past, Practice, Prospects
 
  jaarverslag kleurtjes

Jaarverslag 2023

Benut biodiversiteit bij dijkverzwaringen. Onderzoek of meer mobiliteit kan worden opvangen met OV. Met welke extra maatregelen is de natuur in de Biesbosch te beschermen? Hoe kan het opwekken van waterstof voor de energietransitie met zo min mogelijk negatieve impact in Mauritanië? In 2023 brachten we ruim 180 adviezen uit. Daarnaast sorteerde de Commissie voor op de Omgevingswet, trok de Ecologische Autoriteit conclusies uit haar eerste 63 natuurdoelanalyses en de Commissie internationaal ging een nieuw tienjarenprogramma in. Dit en veel meer in ons jaarverslag!

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  tata.jpg

Onderzoek voor Groen Tata Steel gezondere en schonere oplossingen

Tata Steel wil haar productieproces aanpassen om in de toekomst ‘groen staal’ te kunnen maken. De Commissie adviseerde om in het MER de effecten op milieu en leefomgeving te onderzoeken, de gezondheidseffecten te kwantificeren en onderzoek te doen naar mogelijkheden voor een schoner, groener en meer circulair productieproces.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  25 nov

Kijk naar milieu en leefomgeving bij de keuzes van nieuwe defensielocaties

Welke ruimte is in Nederland beschikbaar voor defensielocaties? Die vraag moet het MER voor het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie beantwoorden, zegt de Commissie. Defensie wil oefenen met laagvliegen, in nieuwe oefendorpen en met aanlanden met amfibievoertuigen. Deze activiteiten hebben grote milieugevolgen voor natuur en mens. Kijk hier goed naar bij het maken van keuzes is het Commissie-advies.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  shutterstock_1973695277

Onderzoek naar duurzaam toekomstperspectief landbouw ontbreekt in NPLG

Verken welke vormen van landbouw toekomst hebben binnen het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), adviseerde de Commissie aan demissionair minister Van der Wal. In het MER bij het NPLG ontbreekt nu nog dit vergezicht. Terwijl het programma dit wel beoogt, de agrarische sector de grootste grondgebruiker is en de sector een grote bijdrage kan leveren aan de doelen voor natuur, water en klimaat. 

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  shutterstock_605473166

Jurisprudentie: Een ‘levend milieueffectrapport’

Bij gefaseerde gebiedsontwikkeling mag gewerkt worden met een ‘levend milieueffectrapport’. Het MER wordt dan geactualiseerd en aangevuld bij deelplannen die nog volgen. Het eerste ruimtelijke plan hoeft daarom dan nog geen volledig inzicht te geven in alternatieven en in de milieugevolgen van latere deelplannen. Dat oordeelde de rechter in een uitspraak over het bestemmingsplan Exclusiva Hamerkwartier Amsterdam. De uitspraak mét conclusies voor de mer-praktijk vind je op onze website.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  welkom gelderland

De Commissie komt naar… Gelderland op 2 september

De provincie Gelderland en de Commissie organiseren op 2 september de kennismiddag Omgevingswet en mer. Hoe maak je nu al inschattingen en keuzes tot 2050? Mer helpt om de effecten op de leefomgeving goed in beeld te brengen, keuzes te onderbouwen en het ondersteunt de plan- en besluitvorming. Een middag voor bestuurders, omgevingsmanagers, medewerkers van gemeenten, provincie Gelderland, omgevingsdiensten en waterschappen. Noteer 2 september alvast. Meer info over het programma volgt binnenkort. Dan kun je je ook aanmelden.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  landelijke merdag

Save the date: 10 oktober Landelijke mer-dag

‘mer en de toekomst van onze ruimte: een puzzel om op te lossen’, dat is het thema van de Landelijke mer-dag op 10 oktober, georganiseerd door het ministerie van I&W. Nederland staat voor grote uitdagingen binnen de beperkte ruimte. Hoe bouwen we genoeg nieuwe woningen, hoe maken we de energietransitie mogelijk en hoe gaan we verdroging én wateroverlast tegen? En wat te doen met het spanningsveld tussen landbouw en natuur? Hebben we bij al deze opgaven voldoende oog voor het milieu? Reserveer 10 oktober alvast. Meer info volgt!

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  artikel Views Experiences

Strategic Environmental Assessment; Past, Practice, Prospects

De Commissie internationaal bracht een jubileummagazine uit ter gelegenheid van haar dertig jarig bestaan. Het magazine staat in het teken van plan-mer oftewel strategic environmental assessment. Veel overheden in het buitenland zijn hier nog vrij onbekend mee, terwijl hier mooie kansen liggen voor bijvoorbeeld windenergie, groene waterstof en winning van allerlei mineralen voor de energietransitie. Het maken van strategische afwegingen is belangrijk om grip te krijgen op kansen en bedreigingen voor mens en natuur. Bekijk hier de uitgave ‘Strategic Environmental Assessment; Past, Practice, Prospects.’

Lees meer