OpMERkelijk nr. 2 is uit!

Nieuwsbericht | 20 april 2018

In Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 2:

  • Milieueffectrapport Lelystad Airport
  • 5 juni: Kennissessie Omgevingsvisies en milieueffectrapportage
  • Infographic Wat doet de Commissie m.e.r.?
  • Jurisprudentie: Inpassingsplan Windpark De Drentse Monden
  • Jurisprudentie: Evaluatie milieueffectrapport Betuweroute
  • Om alvast te noteren: 26 juni Schakeldag

Wilt u OpMERkelijk ook ontvangen?