'M.e.r. is verplicht bij omgevingsvisie en omgevingsplan'

Nieuwsbericht | 29 juli 2019

In de praktijk blijkt soms onduidelijkheid te bestaan over de wettelijke verplichtingen voor milieueffectrapportage bij plannen en programma's onder de Omgevingswet. Dat is jammer en onnodig, omdat het kan leiden tot vertraging. Dat schrijft het ministerie van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Commissie m.e.r.
 

  • De Omgevingswet gaat uit van een open systeem, dat betekent dat alle plannen en programma’s die voldoen aan bepaalde voorwaarden onder de plan-m.e.r.-plicht of plan-m.e.r.-beoordelingsplicht vallen.
  • Na de succesvolle eerste ronde pilots, wil het ministerie een tweede ronde pilots waarin de Commissie m.e.r., gemeenten en provincies samen ervaringen opdoen met milieueffectrapportage bij omgevingsplannen en omgevingsvisies. 
  • Het ministerie laat weten dat in de loop van 2019 informatie over milieueffectrapportage beschikbaar komt op de site AandeslagmetdeOmgevingswet.

Brief Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties