Jaarverslag 2018

Nieuwsbericht | 26 april 2019

De Commissie m.e.r. zag in 2018 veel energieprojecten voor windturbines langskomen. In de praktijk hebben deze vaak ingrijpende gevolgen voor bijvoorbeeld landschap en natuur, terwijl een breed draagvlak voor duurzame energie niet altijd vanzelfsprekend is. Milieueffectrapportage helpt bij de onderbouwing van deze keuzes.

Ook in 2018:

  • De Commissie adviseerde bij het milieueffectrapport Lelystad Airport om een brede studie te doen naar de gevolgen van de luchtvaart, voor onder andere klimaat en gezondheid. Daar wordt nu bij de luchtvaartnota aan gewerkt.
  • Omgevingsplannen en omgevingsvisies. In pilots onderzocht de Commissie hoe milieueffectrapportage helpt bij het maken van keuzes richting Omgevingswet.
  • De Commissie bracht 144 adviezen uit in 2018.
  • In veel milieueffectrapporten (67%) ontbrak belangrijke informatie. Opvallend was ontbrekende informatie over de effecten van geluid bij industrie en windturbineparken. 

Commissie m.e.r. internationaal

  • Verkenning ondersteuningsmogelijkheden in de nieuwe focuslanden van Buitenlandse Zaken. Dit leidde tot nieuwe programma's in Guinee, Senegal en Niger en een vraag om samenwerking vanuit Irak, Libanon en Jordanië.
  • Betrokken bij 40 adviestrajecten.
  • De internationale afdeling bestaat 25 jaar. Sinds 1993 heeft ze meer dan 500 adviezen gegeven en in meer dan 100 landen gewerkt.

Jaarverslag 2018
Persbericht