Jaarverslag 2017: Omgevingswet vraagt om nieuwe aanpak m.e.r.

Nieuwsbericht | 15 mei 2018

De Commissie m.e.r. in 2017:

  • Samen met gemeenten en provincies ontwikkelde de Commissie m.e.r. een nieuwe aanpak van milieueffectrapportage voor omgevingsplannen en omgevingsvisies.
  • In 70 procent van de getoetste milieueffectrapporten ontbrak belangrijke informatie.
  • De Commissie m.e.r. internationaal werd positief geëvalueerd. Een nieuwe vijfjarensubsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken was het gevolg.

Jaarverslag 2017.

Pilots omgevingsplannen en omgevingsvisies
In 2017 zochten we samen met gemeenten en provincies in pilotprojecten antwoord op de vraag hoe milieueffectrapportage optimaal ondersteuning kan bieden bij het maken van keuzes in omgevingsvisies en omgevingsplannen. De beoogde flexibiliteit en langere looptijd van plannen vraagt om een meer dynamisch m.e.r.-traject. Randvoorwaarden voor flexibele ontwikkeling en bijsturen tijdens realisatie door monitoring en evaluatie krijgen meer accent. Ook is er meer aandacht voor integrale onderwerpen als gezondheid en ruimtelijke kwaliteit.

Advisering 2017
Het aantal adviezen steeg in 2017 licht vergeleken met 2016, namelijk van 159 naar 168 adviezen. Daarbinnen steeg het aantal verplichte toetsingen van 94 naar 103.Het aantal vrijwillige adviezen in de over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport nam af van 42 naar 37 adviezen.
In 70 procent van de getoetste milieueffectrapporten constateerde de Commissie belangrijke tekorten. Dit percentage is hoger dan de afgelopen jaren: 63 procent in 2016 en 66 procent in 2015.

Commissie m.e.r. internationaal
Top drie onderwerpen in ons buitenlandse werk waren watermanagement, energievoorziening en ruimtelijke plannen. Naast advisering over concrete plannen en projecten, ondersteunden we de opbouw van m.e.r.-capaciteit en m.e.r.-kennis.
Ons internationale werk werd positief geëvalueerd. Op basis daarvan besloot het ministerie van Buitenlandse zaken tot een nieuwe, intensievere samenwerking tot 2022. 

Persbericht (pdf)