Impact van plannen op natuur en milieu is hot item ziet de Commissie voor de milieueffectrapportage

Nieuwsbericht | 28 mei 2021

Energietransitie, grote datacenters, Lelystad Airport, de uitbreiding van de A27 bij Amelisweerd. Stuk voor stuk plannen en projecten met veel impact op milieu en natuur die de gemoederen bezig hielden. Voor deze en veel andere plannen zijn milieueffectrapporten gemaakt, zodat overheid, omwonenden en belanghebbenden een totaalbeeld krijgen van de effecten op de leefomgeving. De Commissie voor de milieueffectrapportage toetste als onafhankelijke partij of alle relevante milieu-informatie in de rapporten aanwezig was en bracht 133 adviezen uit in 2020.

De Commissie voor de milieueffectrapportage bracht in 2020 adviezen uit over grote plannen en programma’s, zoals de NOVI en de Luchtvaartnota, en ook adviezen voor dijkversterkingen, omgevingsvisies en omgevingsplannen. Daarnaast zag zij milieueffectrapporten voor plannen die veel maatschappelijk debat opleveren, denk aan biomassa, windenergie voor grote datacentra, Lelystad Airport en de A27 bij Amelisweerd.

De Commissie adviseert te midden van deze maatschappelijke ontwikkelingen. Zo ziet zij veel natuurherstelprojecten. Daarbij valt op dat beheermaatregelen zoals afplaggen onvoldoende zijn om de instandhoudingsdoelen voor natuur te halen. Daar zijn meer maatregelen voor nodig, denk aan het aanpassen van het waterpeil en minder stikstofuitstoot aan de bron.

Toch wordt ook bij een flink aantal plannen geen milieueffectrapport opgesteld. Risicovol, omdat een milieueffectrapport overheden, omwonenden en belanghebbenden een totaal beeld kan geven van de impact van een plan op mens, landschap, natuur en milieu. Het ondersteunt het besluitvormingsproces.

De kwaliteit van de milieueffectrapporten is in 2020 niet verbeterd. In tachtig procent van de getoetste milieueffectrapporten ontbrak belangrijke milieu-informatie. Vooral informatie over het effect op natuur en op de leefomgeving ontbrak.

De internationale afdeling van de Commissie werkte in 2020 in 15 landen. Er was dit jaar meer vraag naar begeleiding bij strategische milieueffectrapportage, bijvoorbeeld in Mali, waar lokale bestuurders draagvlak en duurzaamheid willen borgen via milieueffectrapportage.