Commissie mer komt naar de provincie Utrecht

Nieuwsbericht | 23 januari 2024

Op 15 januari kwam de Commissie mer naar het stadskantoor van de gemeente Utrecht om met medewerkers en bestuurders van de provincie en gemeenten in gesprek te gaan over de milieueffectrapportage (mer). Ook in relatie tot de Omgevingswet die op 1 januari van kracht is gegaan. Bekijk hier het videoverslag van de kennismiddag.

In de provincie Utrecht liggen er grote ruimtelijke opgaven. Gedeputeerde Huib van Essen refereert naar ‘de grote verbouwing’ van demissionair minister Hugo de Jonge. Niet alleen op het gebied van woningbouw, maar ook in de transitie van het landelijk gebied, klimaatadaptatie en de energietransitie. “Dit zijn stuk voor stuk enorme uitdagingen, die op onderdelen met elkaar samenhangen. De oplossing voor het ene probleem heeft (soms negatief) effect op het andere probleem. Je kunt niet op alle transitieagenda’s alleen maar groene vinkjes scoren. Vandaar dat het beschouwen van de samenhang zo belangrijk is. De milieueffectrapportage is daarvoor een behulpzaam instrument,” aldus Huib van Essen.

Een mooi voorbeeld in de provincie Utrecht is de plan-MER die voor kansrijke locaties voor windenergie is uitgevoerd, en waarvoor de Commissie mer eerder dit jaar een advies heeft uitgebracht. De uitkomst heeft de afgelopen week volop in de belangstelling gestaan. “De plan-MER was nodig voor de herijking van de Regionale Energie Strategie, en om mogelijke locaties tegen elkaar af te wegen. Nu heeft de provincie een selectie kunnen maken voor de meest kansrijke gebieden voor windturbines. Hier kreeg de milieueffectrapportage als instrument op het juiste moment in het project een plek”, aldus de gedeputeerde.

Na een rondje door plaatsvervangend voorzitter van de Commissie mer, Liesbeth van Tongeren, blijkt dat veel aanwezigen de mer als instrument wel kennen. Zij roept de aanwezigen op hun kennis over de mer met ten minste één onbekende persoon te delen. De kennismiddag staat in het teken van ervaringen uitwisselen. Hoe werkt de mer in de praktijk? En wat kunnen anderen daarvan leren? 

“Ik ben ervan overtuigd dat de meeste mensen een bijdrage willen leveren en nuttige dingen willen doen. Sommige dingen, waaronder een milieueffectrapportage, kunnen als verplicht nummer in het proces worden ervaren. De Commissie mer wil graag helpen om het meenemen van milieueffecten spannend en belangrijk te maken; in plaats van de zoveelste stap in het proces.” Daarvoor staat de Commissie mer ook buiten de kennismiddag ter beschikking. 
Bekijk hier het videoverslag.