3719. Windenergie provincie Utrecht

De provincie Utrecht wil uiterlijk in 2030 2,4 TWh opwekcapaciteit aan duurzame energie hebben gerealiseerd. Daarom wordt onderzocht wat de milieueffecten van windenergie in verschillende gebieden in de provincie zijn. Voordat Provinciale Staten een besluit nemen over windenergielocaties worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
20-12-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
23-02-2023 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
Oscar Breugelmans
ing. Caspar Slijpen
ing. Eddy Wymenga

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Utrecht

Bevoegd gezag
Provincie Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 28 feb 2023