Wanneer wordt de (A) geschreven achter dB?

Geluid wordt uitgedrukt in decibel (dB). De toevoeging (A) staat voor A-gewogen. Hiermee wordt aangegeven dat er in de geluidsberekening rekening is gehouden met het menselijk gehoor. Niet al het geluid wordt namelijk als even hinderlijk ervaren. Zowel bij berekeningen in Letmaal als in Lden wordt rekening gehouden met deze A-weging. Sinds de wijziging van de Wet Geluidhinder per 1 januari 2007 wordt de (A) ook gebruikt om bij wegen en spoorwegen onderscheid te maken tussen de oude normen en de nieuwe normen in Lden. Bij de geluidsbelasting uitgedrukt in Lden wordt bij wegen en spoorwegen de (A) weggelaten.