Wanneer moet in een MER het aantal gehinderden worden weergegeven?

Over het algemeen is het aantal gehinderden een inzichtelijke grootheid. Als het kan moet het aantal gehinderden in het milieueffectrapport worden beschreven. Voor buitengebieden, met relatief weinig woningen, is het aantal gehinderden vaak niet zinvol te bepalen.