Moet ik de gevolgen op natuur onderzoeken als het bedrijf in een LOG ligt?

In landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's) krijgt de ontwikkeling van landbouw de ruimte. In de praktijk blijkt dat deze gebieden niet zó zijn aangewezen dat op voorhand effecten op natuur zijn uit te sluiten. Door de huidige bedrijfsgrootte kunnen wijziging of nieuwvestiging van bedrijven ook ver buiten het LOG nog gevolgen hebben voor natuur. Dit speelt vooral als er Natura 2000-gebieden of kwetsbare natuurgebieden in de buurt zijn. Daarnaast kunnen beschermde soorten ook op intensief gebruikte landbouwgronden voorkomen. In het MER moet een initiatiefnemer daarom onderzoek uitvoeren naar de gevolgen voor natuur.