Hoe beschrijf je geluid in een MER over woningbouw?

Geef in een milieueffectrapport over woningbouw het ambitieniveau voor geluid aan en vooral de manier waarop dit wordt gewaarborgd.
Bij het bepalen van het ambitieniveau kun je denken aan een maximale voorkeursgrenswaarde of aansluiten bij het vigerende geluidactieplan.
Als woningbouw langs een drukke (spoor)weg staat gepland of bij een bedrijventerrein, voer dan geluidsberekeningen uit.
Bepaal voor de eerstelijnsbebouwing het aantal gehinderden. Doe dit ook voor de eerstelijnsbebouwing langs de hoofdtoegangsweg naar de woningbouwlocatie. Beschrijf dit in het milieueffectrapport zowel voor het voorkeursalternatief, als voor de stillere alternatieven.