Veehouderij en m.e.r.-beoordeling

Op 27 juli 2011 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een opmerkelijke uitspraak over een geitenhouderij in Ambt Delden. De uitspraak en de aanpassing van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit mer) per 1 april 2011 heeft gevolgen voor de hele Nederlandse veehouderij.

Dit artikel gaat kort in op milieueffectrapportage, de aanpassing van het Besluit mer en de gevolgen voor de veehouderij.