Beoordelingskader Gezondheid en Milieu

Het Beoordelingskader Gezondheid en Milieu is een instrument waarmee factoren in beeld worden gebracht die een rol spelen bij beleidsbeslissingen over milieuproblemen die de volksgezondheid kunnen beïnvloeden. Het beoordelingskader gaat niet alleen over de ernst en omvang van de gezondheidseffecten, maar ook over risicoperceptie, kosten-baten analyse en handhaving.