A methodological update of the Framework for the Appropriate Assessment of the ecological effects of

Boon et al. (2012), Deltares, kenmerk 1205107.
Deze studie geeft een aanpak voor de omgang met een ‘Passende beoordeling’ in m.e.r.-procedures voor offshore windturbines. Onderwatergeluid is onderdeel van deze aanpak, deze aanpak kan in m.e.r. ook breder dan alleen voor Natura 2000 worden toegepast.