Tweede Duurzaamheidsverkenning

Het Milieu en Natuur Planbureau bracht in juni 2007 haar Tweede Duurzaamheidsverkenning Nederland later uit. Hierin wordt geadviseerd om meer samenhang te brengen in de uitvoering van bestaand beleid. Het gaat dan met name om het beleid voor:

  • wonen en werken
  • stedelijke herstructurering
  • bescherming van Nationale Landschappen
  • bescherming van natuur
  • aanpassing van het watersysteem.

Als gekeken wordt naar de samenhang tussen deze beleidsterreinen, dan zijn doelstellingen op de beleidsterreinen gelijktijdig haalbaar.