Structuurvisie Windenergie op zee

In de structuurvisie Windenergie op zee wijst de Rijksoverheid geschikte locaties aan voor windparken op zee. Gebieden voor de Hollandse kust en een gebied ten noorden van de Waddeneilanden worden onderzocht. De Structuurvisie Windenergie op zee verschijnt naar verwachting begin 2014. Op 2 april 2013 kondigde het Rijk de structuurvisie aan. Lees meer