Richtlijn industriële emissies - IPPC

Een varkens- of pluimveehouderij is op grond van bijlage 1 van de RIE een zogenaamde IPPC-inrichting als het beschikt over:

  • meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee
  • meer dan 2 000 plaatsen voor mestvarkens (van meer dan 30 kg), of
  • meer dan 750 plaatsen voor zeugen.

De toepassing van beste beschikbare technieken (BBT) en de IPPC-omgevingstoets zijn relevant voor de beschrijving van de milieugevolgen en van de alternatieven in het milieueffectrapport.