Wat doet de Commissie m.e.r.?

De Commissie m.e.r. adviseert over de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapporten. Wij zijn een onafhankelijke stichting. Onze werkwijze is transparant. Onze adviezen zijn openbaar.

We schrijven zelf geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer van een project. Het bevoegd gezag besluit over een project.

 

Onafhankelijk
Om een onafhankelijk advies te kunnen geven is het belangrijk dat de Commissie geen enkele betrokkenheid heeft bij een initiatief, de besluitnemer of de initiatiefnemer. 
 

Werkgroep
Per project stellen we een werkgroep met de juiste expertise samen. We beschikken over een uitgebreid netwerk van topdeskundigen uit wetenschap en bedrijfsleven en van Nederlandse kennisinstituten.
Zij worden ingehuurd op persoonlijke titel en op basis van hun persoonlijke kennis. De onafhankelijke positie wordt streng bewaakt. Werkgroepleden mogen niet betrokken zijn bij het project waarover de werkgroep adviseert. Daarom moet het bevoegd gezag akkoord gaan met de samenstelling van de werkgroep. 
Protocol onafhankelijkheid werkgroepleden

  

Benut onze kennis
We hebben veel kennis over de m.e.r.-praktijk. Kennis die voor iedereen beschikbaar is via bijvoorbeeld deze website, nieuwsbrief OpMERkelijk, factsheets, video's en praktijkvoorbeelden. Ook organiseren we regelmatig bijeenkomsten en verzorgen we workshops en lezingen.
Heeft u een vraag? Bel of mail ons dan: 030-2347666, kennisplatform eia.nl.