Wat doet de Commissie m.e.r.?

De Commissie m.e.r. adviseert over de inhoud van milieueffectrap-porten. Wij schrijven zelf geen milieueffectrapporten en wij nemen ook geen besluit over een plan of project. De initiatiefnemer van een plan schrijft het rapport. De overheid besluit over een project.


Factsheet Advies van de Commissie m.e.r.

 

 

Onafhankelijk
Wij zijn een onafhankelijke stichting. Onze werkwijze is transparant. Onze adviezen zijn openbaar. Om een onafhankelijk advies te kunnen geven is het belangrijk dat we geen enkele betrokkenheid hebben bij een initiatief, de besluitnemer of de initiatiefnemer. 
 

Werkgroep
Per project stellen we een werkgroep met de juiste expertise samen. We beschikken over een uitgebreid netwerk van deskundigen uit wetenschap en bedrijfsleven en van Nederlandse kennisinstituten.
Zij worden ingehuurd op persoonlijke titel en op basis van hun persoonlijke kennis. De onafhankelijke positie wordt streng bewaakt. Werkgroepleden mogen niet betrokken zijn bij het project waarover de werkgroep adviseert. De Commissie gaat daarom bij zowel bevoegd gezag als initiatiefnemer na of leden van de werkgroep niet betrokken zijn bij het project. 
Protocol onafhankelijkheid werkgroepleden

   

Benut onze kennis
We hebben veel kennis over de m.e.r.-praktijk. Kennis die voor iedereen beschikbaar is via deze website, nieuwsbrief OpMERkelijk, factsheets, video's en praktijkvoorbeelden. Ook organiseren we regelmatig bijeenkomsten en verzorgen we workshops en lezingen.


Heeft u een vraag?
Bel of mail ons! Of kom langs in Utrecht.
030-2347666
kennisplatform eia.nl