Zienswijzen

Waarom participatie in m.e.r.?

Als het publiek participeert in overheidsbesluiten of beleidsvorming, leidt dat tot betere plannen, een soepeler proces, minder procedures en meer vertrouwen. Dit geldt ook voor m.e.r. Uit onderzoek blijkt dat participatie kan bijdragen aan draagvlak voor het plan of project, steun voor het MER, transparantie van het planproces en een zorgvuldige belangenweging.

 

Lees ook de factsheet Publieksparticipatie en m.e.r.
Film van het Centrum voor Publieksparticipatie: Publieksparticipatie werkt!

 

Voordelen van participatie

 • Het proces wordt democratischer en transparanter.
 • Lokale kennis wordt benut.
 • Het draagvlak voor het plan en de vragen die in de samenleving leven worden duidelijk.
 • Burgers denken mee over oplossingen.
 • Het voorkomt of vermindert onrust.
 • Discussie over een project is eerder op basis van feiten dan emoties.


Wanneer besteedt de Commissie aandacht aan zienswijzen?
De Commissie betrekt niet automatisch zienswijzen bij haar advisering. Zij doet dit op verzoek van het bevoegd gezag. De Commissie beantwoordt geen zienswijzen. Dat doet het bevoegd gezag.
De Commissie heeft circa 3 weken nodig om de zienswijzen te beoordelen en te verwerken. Deze periode wordt in overleg met het bevoegd gezag bepaald. Deze 3 weken komen bovenop de officiële adviestermijn van 6 weken.

 

Wanneer is participatie in de m.e.r.-procedure verplicht?
Er zijn twee m.e.r.-procedures: een beperkte en een uitgebreide. Deze verschillen in wat er verplicht is aan participatie.
 

 • Voorfase: voordat het MER wordt opgesteld
  In de uitgebreide procedure moet in de voorfase, voordat het MER is opgesteld, gelegenheid zijn om zienswijzen in te dienen. Belanghebbenden kunnen dan aangeven wat er volgens hen in het MER onderzocht moet worden.
 • Toetsingsfase: als het MER is opgesteld
  Zowel in de uitgebreide als in de beperkte procedure moet er gelegenheid zijn om zienswijzen in te dienen als het MER klaar is (toetsingsfase). De inspreker kan dan aangegeven of er relevante informatie ontbreekt in het MER.

 

Wat zijn de termijnen voor participatie in de m.e.r.-procedure?

 • De termijnen voor de voorfase zijn niet wettelijk vastgelegd. Het bevoegd gezag bepaalt zelf de termijn en participatievormen.
 • De termijnen voor de toetsingsfase zijn vastgelegd in de Awb. Het MER moet minimaal 6 weken ter inzage liggen.