3299. Uitbreiding melkveehouderij Tweekarspelenweg 3 te Blijham (gemeente Westerwolde)

De ondernemer van het melkveehouderijbedrijf aan de Tweekarspelenweg 3 te Blijham wil uitbreiden. Hiervoor wordt een bestaande stal verlengd en een nieuwe stal gebouwd. Om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken is een partiële herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Voordat de gemeenteraad van Westerwolde besluit over de partiële herziening zijn de milieugevolgen van het plan onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing

13-03-2018 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Toetsginsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. S. Bokma
dhr. drs. S.R.J. Jansen

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit

Secretaris van de werkgroep: dhr. ir. J.W. van Veen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Mts. Verweij

Bevoegd gezag
Gmeente Westerwolde

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

 

Bijgewerkt op: 23 apr 2018