3042. Nieuwe onderzoeksreactor Petten

De Stichting Voorbereiding Pallas-reactor wil in de gemeente Schagen, op de onderzoekslocatie Petten, een nieuwe onderzoeksreactor met een vermogen van maximaal 55 MW bouwen en exploiteren. Met deze reactor zullen medische en industriële isotopen worden geproduceerd en zal nucleair onderzoek worden gedaan. Hij zal de Hoge Flux Reactor vervangen, die zich op diezelfde onderzoekslocatie bevindt. Om de reactor mogelijk te maken is onder andere een Kernenergiewetvergunning nodig. De milieueffecten van deze nieuwe reactor zullen in kaart worden gebracht. De coördinatie van de vergunningverlening berust bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Straling.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

29-04-2015 Adviesaanvraag

03-06-2015 Datum kennisgeving

13-08-2015 Advies uitgebracht

Persbericht

Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Het rapport moet de behoefte aan een reactor voor de productie van medische isotopen en experimenteel onderzoek goed onderbouwen alsook het benodigde vermogen. Hierover leven vragen in de omgeving.

De Commissie adviseert verder om het rapport niet te beperken tot de effecten van het bouwen en exploiteren van de reactor. Ook de effecten van bijvoorbeeld de productie van splijtstoffen en de verwerking van kernsplijtingsafval moeten globaal in beeld worden gebracht.

De veiligheidsvoorzieningen, het ontwerp van het koelsysteem en de hoogte van het gebouw zijn andere belangrijke aandachtspunten voor het rapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. prof.dr.ir. J.L. Kloosterman
dhr. dr.ir. J.A.M.M. Kops
dhr. drs. J. van der Winden
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit

Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. J.F.M.M. Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stichting Voorbereiding Pallas-reactor

Bevoegd gezag
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland

Bijgewerkt op: 13 aug 2015