3476. Bestemmingsplannen Amstelwijck en Gezondheidspark, Gemeente Dordrecht

De gemeente Dordrecht wil woningbouw mogelijk maken op verschillende locaties in de stad. Hiervoor bereidt ze de bestemmingsplannen Amstelwijck en Gezondheidspark West (Middenzone) voor. Vanwege mogelijke effecten op beschermde natuur wordt een Passende beoordeling opgesteld en zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad heeft de Commissie m.e..r gevraagd te adviseren over de kwaliteit van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
02-06-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De commissie toetst op dit moment het mileueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.J. Bakker
mw. ir. M.H. Fast
dhr. ir. J.E.M. Lax
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: dhr. E. van der Burg
Werkgroepsecretaris: mw. M.S. Schuerhoff

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Gemeente Dordrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.3 Plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 14 jul 2020